Keputusan Larian SAKTI, 2017 : Pertama, Alfa (456 mata), Kedua, Beta (446 Mata), Ketiga, Sigma (414 Mata) dan Keempat Gama (412 Mata). .......................

VISI

 

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara